Melding

Om det oppstår en hendelse vil du i de fleste tilfeller måtte gjøre ett eller flere av følgende: Varsle og informere ansatte, kalle inn eksterne ressurser, sende ut viktig informasjon til kunder og leverandører, kalle inn til kritiske møter og telefonkonferanser.

SMS - tale

Om du trenger å nå noen utenfor arbeidstid eller nå de som ikke sitter foran skjermen på kontoret vil det være hensiktsmessig å bruke noe annet enn e-post.

Med ferdigdefinerte distribusjonslister for hendelsen, maler som definerer innholdet som bør være med i utsendelsen – kan du gjøre dette på sekunder. CIM er tilgjengelig fra alle mobile plattformer, så du kan for eksempel mobilisere kriseledelsen din, eller informere alle ansatte eller berørte på sekunder med mobilen fra hytta.

I CIM kan du sende informasjon både internt og eksternt. Informasjon kan sendes til enkeltpersoner eller grupper, systemet holder oversikt over hvem som har mottatt hva. Fra CIM kan du sende informasjon som SMS, talemelding og e-post. Mottakere kan legges til manuelt i forbindelse med utsendelsen, eller gjennom forhånds-definerte distribusjonslister. Du får også mottakernes respons i systemet og kan holde deg oppdatert om status på utsendt informasjon.

For meldinger som sendes ut som SMS eller talemelding kan meldingsmottakeren sende svar tilbake på forhåndsdefinerte svar-alternativer.

Eksempelvis kan svar-alternativ på talemelding være at tastetrykk «1» på telefonen indikerer at mottakeren kan være tilgjengelig umiddelbart, tastetrykk «2» indikerer at mottakeren er tilgjengelig innen 3 timer, og tastetrykk «3» er et svar om at mottakeren ikke er tilgjengelig.

I tillegg til de inngående og utgående meldinger, kan systemet sette opp en konferansesamtale, enten umiddelbart eller til et definert tidspunkt, og hvor oppsettet av selve samtalen loggføres som en aktivitet.

Med CIM Melding har du:

  • Rask og enkel håndtering av meldinger
  • Forhåndsdefinerte maler, skjema og distribusjonslister
  • Verktøy for vedlikehold og oppdatering av lister
  • Oversikt over respons på meldinger
  • Alle meldinger loggføres automatisk
  • Mobil tilgang uavhengig av tid og sted
  • Muligheter for posisjonsbasert varsling

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.