Oppgaver i CIM

En suksessfaktor i beredskap og håndtering av en hendelse er at de involverte har dedikerte roller og oppgaver.

Oppgaver

Som deltaker i for eksempel et kriseteam eller i en prosjektgruppe skal du vite hva som er dine oppgaver, og ikke bruke unødig tid på å loggføre eller melde status. Du skal ha maler tilgjengelig, både for sikkerhet og effektivitet.

Modulen Oppgaver er en del av kjernefunksjonaliteten i CIM. Her tildeles oppgaver og de følges opp. Oppgavene kan være knyttet til hendelseshåndtering, aktiviteter, tilbakemeldinger, kommunikasjon, risikovurdering, oppfølging etter hendelser eller lignende.

Oppgaver kan tildeles til individuelle brukere eller til roller, og det kan settes tidsfrister og planlegges varslinger om utløpt tidsfrist på oppgaver. Du kan også opprette private oppgaver.

Alle oppgaver og status loggføres, slik har man full sporbarhet i hele kjeden. Dette er også viktig for forbedring og læring. Man kan identifisere flaskehalser og sette inn de rette tiltakene.

Rutinemessige gjøremål kan defineres i sjekklister eller tiltaks-kort, og gjøremål som ikke er forhåndsdefinert kan enkelt tildeles som oppgaver.

Det kan være vanskelig å forutse alle gjøremål og dokumentere disse som i aksjonskort og sjekklister i en beredskapsplan. EN krise er sjelden lik en annen. Man har derfor behov for et fleksibelt verktøy for å tildele aksjoner med ansvar og tidsfrister for gjennomføring.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.