Distribusjonsliste

Ved å forhåndsdefinere distribusjonslister kan varsling, mobilisering eller distribusjon av informasjon gå raskt.

Distribusjonsliste

Kan dere på forhånd tenke dere grupper med personer som dere vil trenge å komme raskt i kontakt med vil det være hensiktsmessig å opprette distribusjonslister.

Eksempler kan være egen ledergruppe og eller krisestab, ansatte, pårørende og back-up ressurser. Hva med myndigheter, partnere og leverandører, kanskje definert i et eget prosjekt? Kunder eller grupper med andre interessenter dere på forhånd vet vil bli berørt, trenger informasjon eller dere må komme i kontakt med – vil det være tidsbesparende og enkelt å definere i distribusjonslister.

Du inkludere brukere, kontakter og organisasjoner. En distribusjonsliste kan også bestå av en kombinasjon av flere distribusjonslister. Listene kan for eksempel brukes for å sende meldinger, informasjon, spørsmål eller invitasjoner til aktiviteter eller arrangementer.

Hvis du oppdaterer en kontakt med ny informasjon vil distribusjonslistene automatisk oppdateres.

En distribusjonsliste kan underlegges dokumentstyring og tildeles en revisjonsansvarlig, redaktør og medredaktører. Tilgangen til en distribusjonsliste kan begrenses, slik at bare bestemte roller eller en bestemt organisasjon i installasjonen din kan bruke og administrere den.

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.