E-post

En krise har ingen arbeidstid. Ofte ser vi at kriser kommer på de verst tenkelige tidspunkter, på natt, i ferien eller når det blåser opp til storm.

E-postkasse

Om det oppstår en hendelse vil du i de fleste tilfeller måtte gjøre ett eller flere av følgende: Varsle og informere ansette, kalle inn eksterne ressurser, sende ut viktig informasjon til kunder og leverandører, kalle inn til kritiske møter og telefonkonferanser.

Med ferdigdefinerte distribusjonslister for hendelsen, maler som definerer innholdet som bør være med i utsendelsen – kan du gjøre dette på sekunder. CIM er tilgjengelig fra alle mobile plattformer, så du kan mobilisere kriseledelsen din på sekunder, med mobilen fra hytta.

I CIM kan du sende informasjon både internt og eksternt. Informasjon kan sendes til enkeltpersoner eller grupper, systemet holder oversikt over hvem som har mottatt hva. Fra CIM kan du sende informasjon som SMS, talemelding og e-post. Mottakere kan legges til manuelt i forbindelse med utsendelsen, eller gjennom forhånds-definerte distribusjonslister. Du får også mottakernes respons i systemet og kan holde deg oppdatert om status på utsendt informasjon.

I modulen E-post kan du motta og sende e-post direkte i CIM. E-postkasser kan settes opp med tilgangsstyring basert på roller og for unike brukere, og det kan settes opp felles e-postkasser. Du kan aktivere automatiske loggføringer basert på e-poster, for eksempel for meldinger sendt fra en spesiell e-postadresse.

Du kan loggføre e-poster direkte til en hendelse, du kan videresende til kontakter, ressurser, organisasjoner og distribusjonslister som skal varsles eller informeres. Du kan registrere e-postmeldingene som mediehenvendelser, som loggføringer i medieloggen, og registrere tilbakemeldinger.

Med CIM E-post har du:

  • Rask og enkel håndtering av meldinger
  • Forhåndsdefinerte maler, skjema og distribusjonslister
  • Verktøy for vedlikehold og oppdatering av lister
  • Oversikt over respons på meldinger
  • Alle meldinger loggføres automatisk
  • Mobil tilgang uavhengig av tid og sted

Har du noen spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester?

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.